Oferty pracy

Karta usług świadczonych

w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Pabianicach

 

Oferty pracy

 

- podstawa prawna:
 
1.  art. 36 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 415 z 2008 r. z późn. zm.)
2.  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia prez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315 z 2007 roku)
 
- sprawa:
 
1.  Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
2.  Dobór kandydatów spełniających wymagania pracodawców do zgłoszonych ofert pracy (wydawanie skierowań)
3.  Wszystkie informacje o zgłoszonych ofertach umieszczone są w gablotach na pośrednictwie przy pokojach 117, 118, 119, 124;
 
- miejsce zgłoszenia bezrobotnych:
Budynek B, I piętro

Pokój 117 - osoby bezrobotne i poszukujące pracy powyżej 25 roku życia z wykształceniem średnim i wyższym;

Pokój 118 - osoby bezrobotne i poszukujące pracy powyżej 25 roku życia z wykształceniem zawodowym;

Pokój 119 - osoby bezrobotne do 25 roku życia oraz osoby bezrobotne do 27 roku życia /absolwenci szkoły wyższej;

Pokój 124 - osoby bezrobotne i poszukujące pracy powyżej 25 roku życia z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym oraz osoby niepełnosprawne.

Autor : Główny Administrator
Dodano : 2008-11-20 12:37:27
Aktualizacja : 2009-03-09 13:02:08
© 2008 PUP Pabianice.
Projektowanie stron www OSI Go3.pl